добавить объявление

Опубликовано: 18 ноября 2014

Proiectul de noi regule «De deţinere a animalelor de companie în mun. Chişinău

19.11.14

ONG-urile din domeniul protecției animalelor, în colaborare cu chinologii au elaborat și au propus spre examinare la primărie noile reguli de întreținere a animalelor de companie. Regulile menționate se bazează în primul rînd pe atitudinea umană față de animale, precum și pe sporirea responsabilității deținătorilor de animale de companie.

Acel regulament care este în prezent, a fost adoptat în 2001. El s-a dovedit a fi ineficient și nu corespunde cerințelor și normelor morale ale unei societăți civilizate contemporane, unde cruzimea față de animale e considerată crimă și se pedepsește prin lege.

Principiile de bază ale noului Regulament:

  • Atitudinea umană față de animale;
  • Protecţia animalelor faţă de tratament crud;
  • Evidența și gestionarea populației de animale de companie fără stăpîn prin metode umane;
  • Asigurarea unor condiții adecvate pentru conviețuirea armonioasă a oamenilor și animalelor în mediul urban.

”Reieșind din datele sondajelor, majoritate a chișinăuenilor sunt pentru o atitudine umane față de animale și pentru o abordare civilizată față de situația care s-a creat în legătură cu animalele de companie fără stăpîn. Cu regret, prevederile legislative actuale nu corespund viziunilor orășenilor și au nevoie de actualizări esențiale.
Aducem aminte că în mare parte însăși omul e unul din factorii ce influențează apariția cîinilor și pisicilor fără stăpîn pe străzile orașului, de aceea considerăm că soluționarea problemei date trebuie începută în colaborare cu locuitorii orașului. Proiectul dat e îndreptat anume spre aceasta.” – consideră reprezentanții organizațiilor de protecție a animalelor.
Puteți lua cunoștință cu proiectul documentului pe site-ul nostru (mai jos de articol).
Studierea provizorie a proiectului noilor Reguli e stabilită pentru data de 25 noiembrie. La examinare vor lua parte reprezentanți ai Primăriei, Asociațiilor Proprietarilor de Locuințe, Regiei Autosalubritate, Centrului de Sănătate Publică, precum şi reprezentanţi ai organizațiilor de protecție a animalelor.
Proiectul va trebui să treacă examinarea a trei comisii, iar apoi să fie expus votului în cadrul Consiliului.

Soarta proiectului va depinde de consilierii municipali.

Societatea Umana

Download: Varianta romana Reguli animale

Назад